Solidna kość z żyły ducha

Kość zahartowanego potwora z Ziem Przewodnich. Wchłonęła energię ziemi, by zaspokoić swój głód.

item_id1849
rarity10
carry_limit99
Sprzedaj4500zenny
Kup45000zenny
categorymaterial
flagMega
Craft /343
PancerzQuantity
Zegarowy+ hełm warstwowy3
Hełm warstwowy Leona+3
Hełm warstwowy Claire+3
Hełm wars. Piorun. Anja+3
Hełm wars. Piorun. Anja+3
Hełm warstw. serca Ratha+3
Hełm warstw. serca Ratha+3
Zegarowy+ hełm warstwowy3
Hełm warstw. z Bariotha+3
Hełm warstw. z Bariotha+3
Hełm warstw. z Rathalosa+3
Hełm warstw. z Rathalosa+3
Hełm warstw. duszy Ratha+3
Hełm warstw. duszy Ratha+3
Hełm warstw. z Diablosa+3
Hełm warstw. z Diablosa+3
Hełm war. Czarnej Diabli+3
Hełm war. Czarnej Diabli+3
Hełm warstwowy z Legii+3
Hełm warstwowy z Legii+3
Hełm warst. z wrz. Legii+3
Hełm warst. z wrz. Legii+3
Hełm warstw. z Odogarona+3
Hełm warstw. z Odogarona+3
Hełm warst. z Garona Śm.+3
Hełm warst. z Garona Śm.+3
Hełm warstw. Lavasiotha+3
Hełm warstwowy Uragaana+3
Hełm warstw. z Nargacuga+3
Hełm warstw. z Nargacuga+3
Hełm warstw. z Glavenusa+3
Hełm warstw. z Glavenusa+3
Hełm w. z Kw. Glavenusa+3
Hełm w. z Kw. Glavenusa+3
Hełm war. z Brachydiosa+3
Hełm war. z Brachydiosa+3
Hełm warstwowy z Tigrexa+3
Hełm warstwowy z Tigrexa+3
Hełm warstw. ryku+5
Hełm warstw. ryku+5
Hełm warstw. dumy+5
Hełm warstw. dumy+5
Hełm warstw. żądzy+5
Hełm warstw. żądzy+5
Hełm warstw. z Garugi+5
Hełm warstw. z Garugi+5
Hełm warstw. z Zinogra+5
Hełm warstw. z Zinogra+5
Hełm war. złot. księż.+5
Hełm war. złot. księż.+5
Hełm war. sreb. słońca+5
Hełm war. sreb. słońca+5
Hełm warstw. Rajanga+5
Hełm warstw. Rajanga+5
Stygijski hełm warstw.+5
Stygijski hełm warstw.+5
Hełm war. Wściek. Raj.+5
Hełm war. Wściek. Raj.+5
Brachydyjski hełm war.+5
Brachydyjski hełm war.+5
Hełm warst. z Mrozokła+5
Hełm warst. z Mrozokła+5
Hełm war. z tk. zap. smoka1
Hełm warstw. z wiw. uszu1
Hełm warstw. z pingw. baj.1
Perłowy hełm warstwowy1
Hełm warstw. Lazur. Ery3
Zegarowy+ napierś. wars.3
Nap. warstwowy Leona+3
Nap. warst. Claire+3
Napierś. w. z Pior. Anja+3
Napierś. w. z Pior. Anja+3
Nap. warstw. serca Ratha+3
Nap. warstw. serca Ratha+3
Zegarowy+ napierś. wars.3
Napierś. war. z Bariotha+3
Napierś. war. z Bariotha+3
Napierś. w. z Rathalosa+3
Napierś. w. z Rathalosa+3
Nap. warstw. duszy Ratha+3
Nap. warstw. duszy Ratha+3
Napierś. war. z Diablosa+3
Napierś. war. z Diablosa+3
Nap. war. Czarnej Diabli+3
Nap. war. Czarnej Diabli+3
Napierśnik wars. z Legii+3
Napierśnik wars. z Legii+3
Nap. warst. z wrz. Legii+3
Nap. warst. z wrz. Legii+3
Nap. warstw. z Odogarona+3
Nap. warstw. z Odogarona+3
Nap. warst. z Garona Śm.+3
Nap. warst. z Garona Śm.+3
Napierś. war. Lavasiotha+3
Napierśnik war. Uragaana+3
Napier. war. z Nargacuga+3
Napier. war. z Nargacuga+3
Napier. war. z Glavenusa+3
Napier. war. z Glavenusa+3
Napier. w. z Kw. Glaven.+3
Napier. w. z Kw. Glaven.+3
Napierś. war. z Brachyd.+3
Napierś. war. z Brachyd.+3
Napierś. wars. z Tigrexa+3
Napierś. wars. z Tigrexa+3
Napierśnik warst. ryku+5
Napierśnik warst. ryku+5
Napierśnik warst. dumy+5
Napierśnik warst. dumy+5
Napierśnik warst. żądzy+5
Napierśnik warst. żądzy+5
Napierś. war. z Garugi+5
Napierś. war. z Garugi+5
Napierś. war. z Zinogra+5
Napierś. war. z Zinogra+5
Nap. war. złot. księż.+5
Nap. war. złot. księż.+5
Nap. war. sreb. słońca+5
Nap. war. sreb. słońca+5
Napierś. war. Rajanga+5
Napierś. war. Rajanga+5
Stygijski napier. war.+5
Stygijski napier. war.+5
Nap. war. Wściek. Raj.+5
Nap. war. Wściek. Raj.+5
Brachyd. napierś. war.+5
Brachyd. napierś. war.+5
Napier. war. z Mrozokła+5
Napier. war. z Mrozokła+5
Napierś. w. niez. rzeźby+3
Napierś. warst. Lazur. Ery3
Zegarowe+ naramien. wars.3
Naram. warstwowe Leona+3
Naram. warstwowe Claire+3
Naram. war. z Pior. Anja+3
Naram. war. z Pior. Anja+3
Nar. warstw. serca Ratha+3
Nar. warstw. serca Ratha+3
Zegarowe+ naramien. wars.3
Naram. warst. z Bariotha+3
Naram. warst. z Bariotha+3
Naram. wars. z Rathalosa+3
Naram. wars. z Rathalosa+3
Nar. warstw. duszy Ratha+3
Nar. warstw. duszy Ratha+3
Naram. warst. z Diablosa+3
Naram. warst. z Diablosa+3
Nar. war. Czarnej Diabli+3
Nar. war. Czarnej Diabli+3
Naramien. wars. z Legii+3
Naramien. wars. z Legii+3
Naram. war. z wrz. Legii+3
Naram. war. z wrz. Legii+3
Naram. war. z Odogarona+3
Naram. war. z Odogarona+3
Naram. war. z Garona Śm.+3
Naram. war. z Garona Śm.+3
Naram. warstw. Lavasiotha+3
Naram. warstw. Uragaana+3
Naram. war. z Nargacuga+3
Naram. war. z Nargacuga+3
Naram. war. z Glavenusa+3
Naram. war. z Glavenusa+3
Naram. w. z Kw. Glaven.+3
Naram. w. z Kw. Glaven.+3
Naram. war. z Brachyd.+3
Naram. war. z Brachyd.+3
Naramien. war. z Tigrexa+3
Naramien. war. z Tigrexa+3
Naramien. warst. ryku+5
Naramien. warst. ryku+5
Naramien. warstw. dumy+5
Naramien. warstw. dumy+5
Naramien. warst. żądzy+5
Naramien. warst. żądzy+5
Naram. warst. z Garugi+5
Naram. warst. z Garugi+5
Naram. warst. z Zinogra+5
Naram. warst. z Zinogra+5
Nar. war. złot. księż.+5
Nar. war. złot. księż.+5
Nar. war. sreb. słońca+5
Nar. war. sreb. słońca+5
Naram. warst. Rajanga+5
Naram. warst. Rajanga+5
Stygijskie naram. war.+5
Stygijskie naram. war.+5
Nar. war. Wściek. Raj.+5
Nar. war. Wściek. Raj.+5
Brachyd. naram. war.+5
Brachyd. naram. war.+5
Naram. war. z Mrozokła+5
Naram. war. z Mrozokła+5
Naram. w. niezłej rzeźby+3
Naram. warstw. Lazur. Ery3
Zegarowy+ pas warstwowy3
Pas warstwowy Leona+3
Pas warstwowy Claire+3
Pas warstw. z Pior. Anja+3
Pas warstw. z Pior. Anja+3
Pas warstw. serca Ratha+3
Pas warstw. serca Ratha+3
Zegarowy+ pas warstwowy3
Pas warstwowy z Bariotha+3
Pas warstwowy z Bariotha+3
Pas warstw. z Rathalosa+3
Pas warstw. z Rathalosa+3
Pas warstw. duszy Ratha+3
Pas warstw. duszy Ratha+3
Pas warstw. z Diablosa+3
Pas warstw. z Diablosa+3
Pas wars. Czarnej Diabli+3
Pas wars. Czarnej Diabli+3
Pas warstwowy z Legii+3
Pas warstwowy z Legii+3
Pas warstw. z wrz. Legii+3
Pas warstw. z wrz. Legii+3
Pas warstw. z Odogarona+3
Pas warstw. z Odogarona+3
Pas warstw. z Garona Śm.+3
Pas warstw. z Garona Śm.+3
Pas warstwowy Lavasiotha+3
Pas warstwowy Uragaana+3
Pas warstw. z Nargacuga+3
Pas warstw. z Nargacuga+3
Pas warstw. z Glavenusa+3
Pas warstw. z Glavenusa+3
Pas warst. z Kw. Glaven.+3
Pas warst. z Kw. Glaven.+3
Pas warst. z Brachydiosa+3
Pas warst. z Brachydiosa+3
Pas warstwowy z Tigrexa+3
Pas warstwowy z Tigrexa+3
Pas warstwowy ryku+5
Pas warstwowy ryku+5
Pas warstwowy dumy+5
Pas warstwowy dumy+5
Pas warstwowy żądzy+5
Pas warstwowy żądzy+5
Pas warstw. z Garugi+5
Pas warstw. z Garugi+5
Pas warst. z Zinogra+5
Pas warst. z Zinogra+5
Pas warst. złot. księż.+5
Pas warst. złot. księż.+5
Pas warst. sreb. słońca+5
Pas warst. sreb. słońca+5
Pas warstwowy Rajanga+5
Pas warstwowy Rajanga+5
Stygijski pas warstwowy+5
Stygijski pas warstwowy+5
Pas war. Wściek. Raj.+5
Pas war. Wściek. Raj.+5
Brachydyj. pas warstw.+5
Brachydyj. pas warstw.+5
Pas warstw. z Mrozokła+5
Pas warstw. z Mrozokła+5
Pas wars. niezłej rzeźby+3
Pas warstwowy Lazur. Ery3
Zegarowe+ nagolenice war.3
Nag. warstwowe Leona+3
Nag. warstwowe Claire+3
Nagol. war. z Pior. Anja+3
Nagol. war. z Pior. Anja+3
Nag. warstw. serca Ratha+3
Nag. warstw. serca Ratha+3
Zegarowe+ nagolenice war.3
Nagol. warst. z Bariotha+3
Nagol. warst. z Bariotha+3
Nagol. wars. z Rathalosa+3
Nagol. wars. z Rathalosa+3
Nag. warstw. duszy Ratha+3
Nag. warstw. duszy Ratha+3
Nagol. warst. z Diablosa+3
Nagol. warst. z Diablosa+3
Nag. war. Czarnej Diabli+3
Nag. war. Czarnej Diabli+3
Nagolenice war. z Legii+3
Nagolenice war. z Legii+3
Nagol. war. z wrz. Legii+3
Nagol. war. z wrz. Legii+3
Nagol. war. z Odogarona+3
Nagol. war. z Odogarona+3
Nagol. war. z Garona Śm.+3
Nagol. war. z Garona Śm.+3
Nagolen. war. Lavasiotha+3
Nagolenice war. Uragaana+3
Nagol. war. z Nargacuga+3
Nagol. war. z Nargacuga+3
Nagol. war. z Glavenusa+3
Nagol. war. z Glavenusa+3
Nagol. w. z Kw. Glaven.+3
Nagol. w. z Kw. Glaven.+3
Nagol. war. z Brachyd.+3
Nagol. war. z Brachyd.+3
Nagol. war. z Tigrexa+3
Nagol. war. z Tigrexa+3
Nagolenice warst. ryku+5
Nagolenice warst. ryku+5
Nagolenice warstw. dumy+5
Nagolenice warstw. dumy+5
Nagolenice warst. żądzy+5
Nagolenice warst. żądzy+5
Nagol. warst. z Garugi+5
Nagol. warst. z Garugi+5
Nagol. warst. z Zinogra+5
Nagol. warst. z Zinogra+5
Nag. wars. złot. księż.+5
Nag. wars. złot. księż.+5
Nag. wars. sreb. słońca+5
Nag. wars. sreb. słońca+5
Nagol. warstw. Rajanga+5
Nagol. warstw. Rajanga+5
Stygijskie nagol. war.+5
Stygijskie nagol. war.+5
Nag. wars. Wściek. Raj.+5
Nag. wars. Wściek. Raj.+5
Brachydyj. nagol. wars.+5
Brachydyj. nagol. wars.+5
Nagol. wars. z Mrozokła+5
Nagol. wars. z Mrozokła+5
Nagol. w. niezłej rzeźby+3
Nagol. warstw. Lazur. Ery3
Amulet pożogi V4
Amulet powodzi V4
Amulet mrozu V4
Amulet porażenia V4
Amulet smokozmory V4
Am. orzeźwienia III4
Amulet mocy III4
Amulet konkurenta III4
Amulet sprawności IV4
Gromołamacz despoty5
Podłostrzał despoty5
Blitz despoty5
Trzask despoty5
Rumor despoty5
Flogiston despoty5
Wichura despoty5
Dwustrzał despoty5
Ogień despoty5
Lojalny grom5
Chyżostrzał despoty5
Monster /28
MonsterConditionRankQuantityPercent
Złota RathianaThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.133%
RathalosThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Lazurowy RathalosThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
Srebrny RathalosThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.133%
DiablosThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Czarna DiablaThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
Yian GarugaThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
Oszpecony Yian GarugaThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
RajangThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.133%
TigrexThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Zwalisty TigrexThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
LavasiothThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
NargacugThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
BariothThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Dziki DeviljhoThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.133%
UragaanThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
ZinogrThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
Stygijski ZinogrThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.131%
BrachydiosThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Rozgniewany BrachydiosThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.1100%
GlavenusThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Kwasowy GlavenusThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
Piorunowy AnjanathThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
LegianaThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Wrzeszcząca LegianaThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
OdogaronThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.130%
Hebanowy OdogaronThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.128%
Rozzłoszczony BazelgezThe Guiding Lands - TemperedRanga mistrz.133%
Wzmocnij wyposażenie /14
RarityNameSkładniki
10Dodatkowe gniazda IIKlejnot z żyły ducha x 1
Solidna kość z żyły ducha x 3
Zahartowana migoskórka x 3
10Silniejszy atak IIIZahartowana szczęka x 7
Zahartowana czerwona łuska x 3
Solidna kość z żyły ducha x 3
Przewodnia smocza kość pustkowi x 1
10Silniejszy atak IVZahartowana migoskórka x 7
Ciężka szczęka x 5
Solidna kość z żyły ducha x 3
Wrząca dzika kość x 5
10Większa zgodność IIIZahartowane nożoskrzydło x 7
Zahartowana katoda x 3
Solidna kość z żyły ducha x 3
Kryształ dostatku x 3
10Większa zgodność IVZahartowana buchołuska x 7
Jaśniejąca magmopłetwa x 5
Solidna kość z żyły ducha x 3
Kryształ magmy x 5
10Regeneracja zdrowia IIZahartowana ogonowa klinga x 7
Szczęka siłacza x 5
Solidna kość z żyły ducha x 3
Schorowana kość szału x 3
11Dodatkowe gniazda IKlejnot z żyły ducha x 1
Solidna kość z żyły ducha x 3
Zahartowany róg z korony x 3
11Większa zgodność IIIZahartowana buchołuska x 7
Zahartowana magmopłetwa x 3
Solidna kość z żyły ducha x 3
Piekielny kryształ x 3
11Większa zgodność IVZahartowany smoczy chwyt x 7
Zimnokrwisty lodokieł x 5
Solidna kość z żyły ducha x 3
Zamrożony kryształ x 5
11Ulepszenie gniazda IIZahartowana czarnoskorupa x 7
Zahartowana tarczka x 3
Solidna kość z żyły ducha x 3
Wulkaniczna dzika kość x 5
11Regeneracja zdrowia IZahartowana srebrna skórka x 7
Zahartowany worek z trucizną x 3
Solidna kość z żyły ducha x 3
Drzemiąca wielka kość x 3
11Regeneracja zdrowia IIOchlapana skóra x 7
Zahartowana zielona łuska x 3
Solidna kość z żyły ducha x 3
Przewodnia smocza kość lasu x 1
12Silniejszy atak IIZahartowana srebrna łuska x 7
Żądna krwi migoskórka x 5
Solidna kość z żyły ducha x 3
Spalona przez smoka dzika kość x 3
12Ulepszenie żywiołu/efektu IIIZahartowana złota łuska x 7
Lśniąca czarnoskorupa x 5
Solidna kość z żyły ducha x 3
Przewodni kryształ magmy x 1
Starsza Tyglowa /1
CategoryResultSkładnikiUnlock
3Solidna kość z żyły duchaPunkty badawcze: 400
Punkty łączenia: 240
Starsza Tyglowa Składniki /1
SkładnikiPunkty łączenia
Kość Starszego z żyły ducha40
Język
JA 日本語霊脈の剛竜骨
US EnglishSpiritvein Solidbone
FR FrançaisOs résistos mystique
ES EspañolHueso sólido vena espiritual
DE DeutschGeistader-Stahlknochen
IT ItalianoOsso venaspirito solido
KR 한국어영맥의 억센용골
TW 繁體中文靈脈的剛龍骨
CN 簡体中文灵脉的刚龙骨
RU РусскийПлотная кость жилы духов
PL PolskiSolidna kość z żyły ducha
PO Português do BrasilSolidosso de Espiriveio
AR العربيةعظمة سبيريتفين صلبة