Rarity 12 Rarity 11 Rarity 10 Rarity 9 Rarity 8 Rarity 7 Rarity 6 Rarity 5 Rarity 4 Rarity 3 Rarity 2 Rarity 1
Broń /267
Nameattackelementaffinitydefenseslotswhetstone
Prototopór z żelaza I280Fiolka mocy
    
     
Prototopór z żelaza II315Fiolka mocy
     
     
Prototopór z żelaza III350Fiolka mocy
     
     
Ulepsz. topór stalowy I385Fiolka trucizny300
     
     
Ulepsz. topór stalowy II455Fiolka trucizny300
     
     
Ulep. topór stalowy III490(poison300)
Fiolka trucizny300
      
      
Mocny topór ze stopu I560(poison360)
Fiolka trucizny420
      
      
Mocny topór ze stopu II630(poison420)
Fiolka trucizny420
      
       
Nergalny Siekacz665dragon120
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
      
      
Gasnące Światło700dragon150
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
      
      
Topór lodowcowy I455ice210
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Topór lodowcowy II490ice240
Fiolka żywiołu mocy
      
      
Mroźny Łupieżca525ice270
Fiolka żywiołu mocy
      
      
Legia Mroźny Łupieżca560ice300
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Topór piorunów I420thunder90
Fiolka mocy
     
     
Topór piorunów II490thunder90
Fiolka mocy
     
     
Tasak błyskawic I560thunder120
Fiolka mocy
     
      
Tasak błyskawic II595thunder150
Fiolka mocy
      
      
Tasak błyskawic III630thunder180
Fiolka mocy
      
       
Tasak silnikowy I630fire120
Fiolka mocy
30
      
      
Tasak silnikowy II735fire120
Fiolka mocy
30
      
      
Topór Jagrasa I385Fiolka wyczerpania120
     
     
Topór Jagrasa II420Fiolka wyczerpania120
     
     
Topór Jagrasa III490Fiolka wyczerpania150
     
     
Siepacz Jagrasa I560(sleep180)
Fiolka wyczerpania180
      
      
Siepacz Jagrasa II630(sleep210)
Fiolka wyczerpania180
      
      
Siepacz Jagrasa III665(sleep240)
Fiolka wyczerpania210
      
      
Siepacz Bazela I665blast150
Fiolka mocy
-15%
      
      
Siepacz Bazela II700blast180
Fiolka mocy
-15%
      
       
Topór Rathalosa I455fire120
Fiolka mocy
+10%
     
     
Topór Rathalosa II490fire120
Fiolka mocy
+10%
     
      
Topór Pi'Ratha I560fire150
Fiolka mocy
+15%
      
      
Topór Pi'Ratha II665fire150
Fiolka mocy
+15%
      
       
Kościany topór I315Fiolka mocy
    
     
Kościany topór II350Fiolka mocy
    
     
Kościany topór III385Fiolka mocy
     
     
Kościany łamacz I490Fiolka mocy
     
     
Kościany łamacz II525Fiolka mocy
     
     
Kościany łamacz III560Fiolka mocy
     
      
Mocny łamacz I595Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka smoka300
10
      
      
Mocny łamacz II665Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka smoka420
+10%10
      
      
Hazak Demios I665dragon180
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Hazak Demios II700dragon210
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Topór szaleństwa I385water150
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Topór szaleństwa II420water180
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Topór szaleństwa III490water210
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Susza Jyura I560water240
Fiolka żywiołu mocy
     
      
Susza Jyura II630water270
Fiolka żywiołu mocy
      
      
Susza Jyura III665water300
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Topór Lumu I420Fiolka mocy+10%
     
     
Topór Lumu II490Fiolka mocy+10%
     
     
Łamacz Lumu I525(blast360)
Fiolka mocy
+20%
     
      
Łamacz Lumu II560(blast390)
Fiolka mocy
+20%
      
      
Łamacz Lumu III595(blast420)
Fiolka mocy
+20%
      
       
Skorupiasty topór I420Fiolka paraliżu180-20%10
     
     
Skorupiasty topór II490Fiolka paraliżu180-20%10
     
     
Skorupiasty topór III560Fiolka paraliżu180-20%10
     
     
Młynek Barrotha I595(paralysis240)
Fiolka paraliżu210
-20%15
     
      
Młynek Barrotha II665(paralysis270)
Fiolka paraliżu240
-20%15
     
      
Młynek Barrotha III735(paralysis300)
Fiolka paraliżu270
-20%15
      
      
Topór Diablosa I595Fiolka mocy-30%10
     
     
Topór Diablosa II630(ice90)
Fiolka mocy
-30%10
     
      
Topór Semper Tyrannis735(ice120)
Fiolka mocy
-30%15
      
      
Topór Tanatosa770(ice150)
Fiolka mocy
-30%15
      
       
Topór Demonów805(ice180)
Fiolka mocy
-30%15
      
       
Flammenbeil455fire180
Fiolka żywiołu mocy
-20%
     
     
Flammenbeil+560fire240
Fiolka żywiołu mocy
-20%
      
      
Gryzący Flammenbeil735fire300
Fiolka żywiołu mocy
-20%
      
      
Majcher sm. kości I350dragon210
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Majcher sm. kości II385dragon270
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Majcher sm. kości III560dragon330
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Łoskot385thunder360
Fiolka żywiołu mocy
     
     
Łoskot+490thunder390
Fiolka żywiołu mocy
      
      
Łoskot pioruna Kirina560thunder420
Fiolka żywiołu mocy
      
      
Topór spręż. ze stali I350dragon120
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka mocy
+15%
    
      
Topór spręż. ze stali II385dragon150
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka mocy
+15%
     
      
Arx Teostry630blast300
Fiolka mocy
      
       
Zamek Teostry665blast300
Fiolka mocy
      
       
Xeno Martshu595dragon150
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka mocy
+15%
       
       
Tyrannos700dragon120
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
-25%
      
       
Tyrannos grozy770dragon180
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
-25%
      
       
Tasak Złotego Pioruna455(thunder240)
Fiolka mocy
+10%20
      
      
Tasak Złotego Paraliżu525(paralysis210)
Fiolka mocy
-20%25
      
      
Tasak Złotego Snu490(sleep180)
Fiolka mocy
20
      
      
Złoty Tasak z Jagrasa560sleep90
Fiolka mocy
20
      
      
Złoty Tasak z Jyura560water150
Fiolka żywiołu mocy
20
      
      
Złoty Tasak z Barrotha560paralysis90
Fiolka mocy
-20%25
      
      
Złoty Tasak z Paolumu525(blast210)
Fiolka mocy
+25%20
      
       
Złoty Tasak z Legiany455ice150
Fiolka żywiołu mocy
+10%20
      
      
Złoty Tasak z Vaala525dragon90
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
20
       
       
Złoty Tasak Króla490fire90
Fiolka mocy
+15%20
      
       
Złoty Tasak z Diablosa665(ice120)
Fiolka mocy
-30%25
      
       
Złoty Tasak z Uragaana560fire60
Fiolka mocy
+10%40
      
      
Złoty Tasak z Bazela595blast90
Fiolka mocy
20
      
      
Topór Taroth „Jagras”665sleep150
Fiolka mocy
20
      
      
Topór Taroth „Jyura”665water300
Fiolka żywiołu mocy
20
      
      
Topór Taroth „Barroth”735paralysis180
Fiolka mocy
-20%25
      
      
Topór Taroth „Paolumu”595(blast420)
Fiolka mocy
+25%20
      
       
Topór Taroth „Legia”560ice300
Fiolka żywiołu mocy
+10%20
      
      
Topór Taroth „Vaal”595dragon210
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
20
       
       
Topór Taroth „Król”665fire210
Fiolka mocy
+15%20
      
       
Topór Taroth „Diablos”805(ice240)
Fiolka mocy
-30%25
      
       
Topór Taroth „Uragaan”735fire120
Fiolka mocy
+10%40
      
      
Topór Taroth „Bazel”630blast180
Fiolka mocy
20
      
      
Topór Taroth „Piorun”560(thunder480)
Fiolka mocy
+10%20
       
       
Topór Taroth „Paraliż”735(paralysis450)
Fiolka mocy
30
      
      
Topór Taroth „Sen”665(sleep360)
Fiolka mocy
20
      
       
Topór Luny630blast150
Fiolka mocy
       
       
Topór Luny „Żar”630blast180
Fiolka mocy
Męstwo
+20%
       
       
Topór Luny „Ruina”665blast150
Fiolka mocy
Szybsza Regeneracja
       
       
Topór Luny „Styks”630blast240
Fiolka mocy
Naostrz./Wol. Strzał
+10%
       
       
Topór Taroth „Woda”700(water480)
Fiolka mocy
20
      
       
Topór kjárra „Legia”595ice330
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+15%
       
       
Topór kjárra „Vaal”595dragon270
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+10%
       
       
Topór kjárra „Król”665fire300
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+20%
      
       
Topór kjárra „Bazel”665blast270
Fiolka mocy
Status Krytyczny
+10%
      
      
Topór kjárra „Piorun”595thunder330
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+15%
       
       
Topór kjárra „Woda”665water360
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+15%
      
       
Topór kjárra „Paraliż”700paralysis330
Fiolka mocy
Status Krytyczny
+10%
      
      
Topór spręż. Obrońcy I455blast180
Fiolka mocy
     
     
Topór spręż. Obrońcy II595blast210
Fiolka mocy
     
      
Topór spręż. Obrońcy III665blast240
Fiolka mocy
      
      
Topór spręż. Obrońcy IV735blast270
Fiolka mocy
      
      
Topór spręż. Obrońcy V770blast300
Fiolka mocy
       
       
Chromowa machina I770(poison450)
Fiolka trucizny480
       
       
Chromowa machina II840(poison480)
Fiolka trucizny480
       
       
Chromowa machina III945(poison510)
Fiolka trucizny540
       
        
Topór czarn. skrzydeł I910poison210
Fiolka mocy
+20%
       
        
Topór czarn. skrzydeł II945poison240
Fiolka mocy
+25%
       
        
Niszczycielskie światło1015dragon210
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
       
       
Legia Mroźny Łupieżca+735ice420
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Mroźny łupieżca Szronkrzyku770ice510
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Glacja Hektora840ice540
Fiolka żywiołu mocy
       
        
Tasak błyskawic IV700thunder240
Fiolka mocy
       
       
Rozłupywacz grzmotu I840thunder300
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Rozłupywacz grzmotu II875thunder420
Fiolka żywiołu mocy
       
        
Piekielny tasak875dragon270
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka mocy
        
        
Ogród datury I700poison600
Fiolka mocy
       
       
Ogród datury II840poison660
Fiolka mocy
       
        
Głęboka laguna I770water510
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Głęboka laguna II840water540
Fiolka żywiołu mocy
       
        
Ukryty topór770(poison360)
Fiolka mocy
+10%
       
       
Ukryty topór+805(poison450)
Fiolka mocy
+15%
       
       
Półksiężyc nocy840(poison540)
Fiolka mocy
+20%
        
        
Silnik Gigana I910fire210
Fiolka mocy
35
      
      
Silnik Gigana II1015fire240
Fiolka mocy
35
      
      
Siepacz Rexa I875(blast390)
Fiolka mocy
-15%
       
       
Siepacz Rexa II945(blast420)
Fiolka mocy
-15%
       
       
Ukąszenie szabli I805(sleep390)
Fiolka wyczerpania240
      
      
Ukąszenie szabli II910(sleep420)
Fiolka wyczerpania270
       
       
Bursztynowy wycinacz805ice210
Fiolka mocy
+15%
      
       
Bursztynowy wycinacz+840ice300
Fiolka mocy
+20%
       
       
Bursztynowy szron875ice390
Fiolka mocy
+30%
       
       
Bazelserce875blast270
Fiolka mocy
-15%
       
        
Topór Pi'Ratha III770fire210
Fiolka mocy
+15%
      
       
Lazurowy zwiastun Ratha840fire240
Fiolka mocy
+20%
       
       
Srebrny zwiastun Ratha945fire300
Fiolka mocy
+20%
       
        
Topór smoczej panny805poison330
Fiolka mocy
+10%
      
       
Topór smoczej panny+910poison360
Fiolka mocy
+10%
       
       
Złoty półksiężyc1015poison390
Fiolka mocy
+15%
       
       
Mocarne koło zębate I805Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka smoka480
+10%35
      
       
Mocarne koło zębate II875Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka smoka510
+10%35
      
       
Mocarne koło zębate III945Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka smoka510
+10%35
      
       
Lodokrzyż910ice270
Fiolka mocy
       
        
Złowrogi Niddoq945ice300
Fiolka mocy
       
        
Krawędź śmierci Vaal Demiosa875dragon510
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Kwasowy łamacz I945(paralysis360)
Fiolka mocy
      
       
Kwasowy łamacz II1015(paralysis390)
Fiolka mocy
      
        
Kataklizm Jyura I805water360
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Kataklizm Jyura II910water420
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Halabarda mamucia I875(ice360)
Fiolka mocy
      
      
Halabarda mamucia II980(ice450)
Fiolka mocy
      
      
Mechaniczny Lumu I805(blast480)
Fiolka mocy
+20%
      
       
Mechaniczny Lumu II875(blast540)
Fiolka mocy
+20%
       
        
Łamacz Glavenusa I805fire330
Fiolka mocy
       
       
Łamacz Glavenusa II875fire420
Fiolka mocy
       
        
Łamacz Nyx I770sleep360
Fiolka mocy
       
       
Łamacz Nyx II840sleep450
Fiolka mocy
       
       
Buldożer Barrotha I840(paralysis330)
Fiolka paraliżu300
-20%25
      
       
Buldożer Barrotha II945(paralysis360)
Fiolka paraliżu330
-20%25
      
       
Łamacz Diosa I840blast360
Fiolka mocy
      
       
Łamacz Diosa II875blast480
Fiolka mocy
       
       
Topór światłości1050blast270
Fiolka mocy
        
        
Topór Demonów+910(ice240)
Fiolka mocy
-30%35
      
       
Topór Hadesa1015(ice270)
Fiolka mocy
-30%35
      
        
Gryzący Flammenbeil+805fire540
Fiolka żywiołu mocy
-20%
      
       
Lohenbeil945fire600
Fiolka żywiołu mocy
-20%
      
       
Donnerbeil840thunder210
Fiolka mocy
+10%
      
       
Donnerbeil+875thunder240
Fiolka mocy
+15%
      
       
Wypalające ukąszenie910thunder270
Fiolka mocy
+20%
      
       
Topór smoczej pieczęci I735dragon540
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Topór sm. pieczęci II840dragon600
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
      
       
Ulotny blask980(dragon510)
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
30
       
        
Arcybestia Kirina840thunder540
Fiolka żywiołu mocy
       
       
Hydra Strobila910water210
Fiolka mocy
+15%
       
       
Czarna Strobila980water270
Fiolka mocy
+15%
       
       
Halabarda Teostry910blast360
Fiolka mocy
+10%
       
       
Xeno Martshu+980dragon270
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka mocy
+15%
       
       
Ohydny topór Saligii980dragon330
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
-30%
       
        
Niegasnący topór1015thunder90
Fiolka mocy
-15%
      
       
Klinga władcy demonów1015thunder300
Fiolka mocy
+15%
        
        
Mroczny topór sprężynowy875dragon510
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka żywiołu mocy
        
        
Czarne zbiory980dragon660
Smocza pieczęć[Niskie]
Fiolka żywiołu mocy
        
        
Plaga ognia duszy "Żar"875blast270
Fiolka mocy
Męstwo
+20%
       
        
Plaga ognia duszy "Ruina"945blast210
Fiolka mocy
Szybsza Regeneracja
       
        
Plaga ognia duszy "Styks"875blast330
Fiolka mocy
Naostrz./Wol. Strzał
+10%
       
        
Przeklęty najeźdźca980(sleep270)
Fiolka wyczerpania300
-30%
       
        
Tasak pałacu Gildii875(water420)
Fiolka mocy
+10%30
       
        
Niegasnące światło1085thunder120
Fiolka mocy
-15%
      
       
Piekielny tasak+945dragon300
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka mocy
        
        
Księżycowy szron945ice480
Fiolka żywiołu mocy
+15%
        
        
Koniec Fatalisa1085dragon90
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
-40%
        
        
Prawdz. koniec Fatalisa1225dragon150
Smocza pieczęć[Wysokie]
Fiolka mocy
-30%
        
        
Królewski topór tytana945(water510)
Fiolka mocy
+15%30
       
        
Piekielny Topór Safi945fire180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Wody Safi945water180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Mrozu Safi945ice180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Gromu Safi945thunder180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Drakotopór Safi945dragon180
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Jadu Safi945poison240
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Więzów Safi945paralysis180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Snów Safi945sleep180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Kruszący Topór Safi945blast240
Fiolka mocy
+5%
       
       
Piekielny Topór Safi945fire180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Wody Safi945water180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Mrozu Safi945ice180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Gromu Safi945thunder180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Drakotopór Safi945dragon180
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Jadu Safi945poison240
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Więzów Safi945paralysis180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Topór Snów Safi945sleep180
Fiolka mocy
+5%
       
       
Kruszący Topór Safi945blast240
Fiolka mocy
+5%
       
       
Tasak Złotego Pioruna455(thunder240)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+10%40
      
      
Tasak Złotego Paraliżu525(paralysis210)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
-20%45
      
      
Tasak Złotego Snu490(sleep180)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Złoty Tasak z Jagrasa560sleep90
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Złoty Tasak z Jyura560water150
Fiolka żywiołu mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Złoty Tasak z Barrotha560paralysis90
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
-20%45
      
      
Złoty Tasak z Paolumu525(blast210)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+25%40
       
       
Złoty Tasak z Legiany455ice150
Fiolka żywiołu mocy
Esencja Kulve Taroth
+10%40
      
      
Złoty Tasak z Vaala525dragon90
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
Esencja Kulve Taroth
40
       
       
Złoty Tasak Króla490fire90
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+15%40
       
       
Złoty Tasak z Diablosa665(ice120)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
-30%45
       
       
Złoty Tasak z Uragaana560fire60
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+10%60
      
      
Złoty Tasak z Bazela595blast90
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Topór Taroth „Jagras”665sleep150
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Topór Taroth „Jyura”665water300
Fiolka żywiołu mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Topór Taroth „Barroth”735paralysis180
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
-20%45
      
      
Topór Taroth „Paolumu”595(blast420)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+25%40
       
       
Topór Taroth „Legia”560ice300
Fiolka żywiołu mocy
Esencja Kulve Taroth
+10%40
      
      
Topór Taroth „Vaal”595dragon210
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
Esencja Kulve Taroth
40
       
       
Topór Taroth „Król”665fire210
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+15%40
       
       
Topór Taroth „Diablos”805(ice240)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
-30%45
       
       
Topór Taroth „Uragaan”735fire120
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+10%60
      
      
Topór Taroth „Bazel”630blast180
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
      
      
Topór Taroth „Piorun”560(thunder480)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
+10%40
       
       
Topór Taroth „Paraliż”735(paralysis450)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
50
      
      
Topór Taroth „Sen”665(sleep360)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
       
       
Topór Taroth „Woda”700(water480)
Fiolka mocy
Esencja Kulve Taroth
40
       
       
Topór kjárra „Legia”595ice330
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+15%20
       
       
Topór kjárra „Vaal”595dragon270
Smocza pieczęć[Średnie]
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+10%20
       
       
Topór kjárra „Król”665fire300
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+20%20
       
       
Topór kjárra „Bazel”665blast270
Fiolka mocy
Status Krytyczny
+10%20
      
      
Topór kjárra „Piorun”595thunder330
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+15%20
       
       
Topór kjárra „Woda”665water360
Fiolka żywiołu mocy
Żywioł Krytyczny
+15%20
       
       
Topór kjárra „Paraliż”700paralysis330
Fiolka mocy
Status Krytyczny
+10%20
      
      
Kościany topór945Fiolka trucizny540
       
        
012345678910111213
Drzewo rudy
Drzewo kości
Drzewo Wielkiego Jagrasa
Drzewo Pukei-Pukei
Drzewo Jyuratodusa
Drzewo Barrotha
Drzewo Anjanatha
Drzewo Nergiganta
Drzewo Rathiany
Drzewo Paolumu
Drzewo Legiany
Drzewo Vaal Hazaka
Drzewo Rathalosa
Drzewo Diablosa
Drzewo Kirina
Drzewo Uragaana
Drzewo Czarnej Diabli
Drzewo Teostry
Drzewo Xeno'jiiva
Drzewo Bazelgeza
Drzewo smoczej kości
Drzewo czarnej stali
Drzewo żywiołu piorunów
Drzewo Deviljho
Drzewo Lunastry
Drzewo Lunastry/Nergiganta
Drzewo Lunastry/Xeno'jiiva
Drzewo Obrońcy
Drzewo Styg. Zinogra
Drzewo Banbaro
Drzewo Nargacuga
Drzewo Glavenusa
Drzewo Koralowego Pukei
Drzewo Velkhana
Drzewo Tigrexa
Drzewo Piorunowego Anja
Drzewo Biel. Lumu
Drzewo Brachydiosa
Drzewo Shar Ishvalda
Drzewo Rajanga
Drzewo Alatreona
Drzewo Yian Garugi
Drzewo Bariotha
Drzewo Kwas. Glavenusa
Drzewo Namiella
Drzewo Zwalistego Tigrexa
Drzewo pałacu Gildii
Drzewo Wściek. Rajanga
Drzewo Roz. Brachyd.
Drzewo Bariotha Mrozokła
Drzewo Fatalisa