Lista ozdób /404
IconNameRarityslotsUmiejętności
Klejnot antidotum 151Odporność na Truciznę Lv 1
Klejnot antyparaliżu 151Odporność na Paraliż Lv 1
Klejnot rozbudzenia 151Odporność na Uśpienie Lv 1
Klejnot niezłomności 161Odporność na Ogłuszenie Lv 1
Klejnot antywybuchowy 151Odporność na Wybuch Lv 1
Klejnot szwów 151Odporność na Krwawienie Lv 1
Klejnot trwałej obrony 151Żelazna Skóra Lv 1
Klejnot zatyczek 363Zatyczki do Uszu Lv 1
Klejnot wiatroodporności 262Wiatrochron Lv 1
Klejnot równowagi 262Odporność na Wstrząsy Lv 1
Klejnot ataku 171Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot obrony 161Wzmocnienie Obrony Lv 1
Klejnot żywotności 161Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot regeneracji 161Szybkość Regeneracji Lv 1
Klejnot ognioodporności 151Odporność na Ogień Lv 1
Klejnot wodoodporności 151Odporność na Wodę Lv 1
Klejnot lodoodporności 151Odporność na Lód Lv 1
Klejnot gromoodporności 151Odporność na Pioruny Lv 1
Klejnot smokoodporności 151Odporność na Smoki Lv 1
Klejnot plagoodporności 161Odporność na Plagę Lv 1
Klejnot pożogi 161Atak Ogniem Lv 1
Klejnot strumienia 161Atak Wodą Lv 1
Klejnot mrozu 161Atak Lodem Lv 1
Klejnot gromu 161Atak Piorunem Lv 1
Klejnot smoka 161Smoczy Atak Lv 1
Klejnot jadu 161Atak Trucizną Lv 1
Klejnot paraliżu 171Atak Paraliżem Lv 1
Klejnot snu 171Atak Uśpieniem Lv 1
Klejnot wybuchu 171Atak Wybuchem Lv 1
Klejnot trującej powłoki 363Funkcja Trucizny Lv 1
Klejnot powłoki paraliżu 373Funkcja Paraliżu Lv 1
Klejnot powłoki snu 373Funkcja Uśpienia Lv 1
Klejnot powłoki wybuchu 373Funkcja Wybuchu Lv 1
Klejnot wyładowania 383Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot eksperta 161Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot krytyczny 282Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Klejnot zmiękczający 262Wykorzystanie Słabości Lv 1
Klejnot ładujący 282Skupienie Lv 1
Klejnot rękodzieła 383Rękodzieło Lv 1
Klejnot dobycia broni 282Dobycie Krytyczne Lv 1
Klejnot niszczyciela 262Rozłamywacz Lv 1
Klejnot nokautu 262Powalacz Lv 1
Klejnot wyssania 161Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Klejnot lotu 252Wzlot Lv 1
Klejnot przyśpieszenia 272Uśpiona Moc Lv 1
Klejnot prowokatora 272Podżegacz Lv 1
Klejnot perfekcji 272Szczyt Możliwości Lv 1
Klejnot potencjału 272Wyczyny Lv 1
Klejnot hartu 151Wzmocnienie Lv 1
Klejnot poruszenia 272Uraza Lv 1
Klejnot dźwięku 161Wirtuoz Rogu Lv 1
Klejnot magazynka 272Zwiększenie Pojemności Lv 1
Klejnot celnego strzału 171Moc Amunicji Specjalnej Lv 1
Klejnot artylerii 181Artyleria Lv 1
Klejnot ciężkiej artylerii 151Ciężka Artyleria Lv 1
Klejnot sprintera 282Maratończyk Lv 1
Klejnot sylwetki 262Tężyzna Lv 1
Klejnot orzeźwienia 272Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Klejnot niegłodnego 151Odporność na Głód Lv 1
Klejnot uniku 262Czas na Unik Lv 1
Klejnot skoków 262Wydłużenie Uniku Lv 1
Klejnot żelaznego muru 171Garda Lv 1
Klejnot futerału 161Szybkie Chowanie Lv 1
Klejnot przyjaźni 161Duży Zasięg Lv 1
Klejnot wytrwałości 161Długie Trwanie Lv 1
Klejnot nasycenia 151Darmowy Posiłek Lv 1
Klejnot żarłoka 161Szybkie Jedzenie Lv 1
Klejnot ostrzenia 161Szybkie Ostrzenie Lv 1
Klejnot bombowy 161Bombardier Lv 1
Grzybny klejnot 181Grzybomanta Lv 1
Klejnot ochrony 151Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot miaustrza 151Mobilizacja Koleżkotów Lv 1
Klejnot botaniki 151Botanik Lv 1
Klejnot geologii 151Geolog Lv 1
Klejnot mocy 272Maksymalna Moc Lv 1
Klejnot ciskacza kamieni 161Pojemność Procy Lv 1
Klejnot skradania 151Ukrycie Lv 1
Klejnot gotowości 363Kamienna Twarz Lv 1
Klejnot dymu 151Mistrz Przetrwania Lv 1
Klejnot bagnołaza 151Mobilność Wodno-Polarna Lv 1
Klejnot okazu 151Entomolog Lv 1
Klejnot zapachu 151Tropiciel Lv 1
Klejnot zastraszacza 151Zastraszacz Lv 1
Klejnot ślizgacza 262Wślizg Zgodności Lv 1
Klejnot medycyny 161Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot silnego strzału 373Normalne Strzały Lv 1
Klejnot przebicia 383Przebijające strzały Lv 1
Klejnot rozrzutu 383Strzały Mocy/Rozrzutowe Lv 1
Klejnot wydłużacza 272Przedłużenie Mocy Lv 1
Klejnot kryzysu 151Ożywienie Lv 1
Klejnot smoczej pieczęci 373Wzmoc. Smoczej Pieczęci Lv 1
Klejnot konserwacji 151Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot potężnego łuku 282Lepsze Ładowanie Łuku Lv 1
Klejnot oka umysłu 282Oko Umysłu/Balistyka Lv 1
Klejnot tarczy 272Wzniesiona Garda Lv 1
Ostry klejnot 272Ochronny Połysk Lv 1
Bezżywiołowy klejnot 262Nieżywiołowe Wzmocnienie Lv 1
Klejnot miazmatów 151Odporność na Wydzieliny Lv 1
Klejnot feniksa 3113Zjednoczenie Lv 1
Klejnot strażnika 2102Garda Ofensywna Lv 1
Klejnot chłodzący 292Ochrona Termiczna Lv 1
Klejnot ognioodporności+ 494Odporność na Ogień Lv 2
Klejnot wodoodporności+ 494Odporność na Wodę Lv 2
Klejnot lodoodporności+ 494Odporność na Lód Lv 2
Klejnot gromoodporności+ 494Odporność na Pioruny Lv 2
Klejnot smokoodporności+ 494Odporność na Smoki Lv 2
Klejnot pożogi+ 4114Atak Ogniem Lv 2
Klejnot strumienia+ 4114Atak Wodą Lv 2
Klejnot mrozu+ 4114Atak Lodem Lv 2
Klejnot gromu+ 4114Atak Piorunem Lv 2
Klejnot smoka+ 4114Smoczy Atak Lv 2
Klejnot jadu+ 4114Atak Trucizną Lv 2
Klejnot paraliżu+ 4114Atak Paraliżem Lv 2
Klejnot snu+ 4114Atak Uśpieniem Lv 2
Klejnot wybuchu+ 4114Atak Wybuchem Lv 2
Twardy klejnot ognioodporności 4114Odporność na Ogień Lv 3
Twardy klejnot wodoodporności 4114Odporność na Wodę Lv 3
Twardy klejnot lodoodporności 4114Odporność na Lód Lv 3
Twardy klejnot gromoodporności 4114Odporność na Pioruny Lv 3
Twardy klejnot smokoodporności 4114Odporność na Smoki Lv 3
Klejnot antidotum+ 494Odporność na Truciznę Lv 2
Klejnot antyparaliżu+ 494Odporność na Paraliż Lv 2
Klejnot rozbudzenia+ 494Odporność na Uśpienie Lv 2
Klejnot niezłomności+ 494Odporność na Ogłuszenie Lv 2
Klejnot antywybuchowy+ 494Odporność na Wybuch Lv 2
Klejnot szwów+ 494Odporność na Krwawienie Lv 2
Klejnot trwałej obrony+ 494Żelazna Skóra Lv 2
Klejnot miazmatów+ 494Odporność na Wydzieliny Lv 2
Klejnot niegłodnego+ 494Odporność na Głód Lv 2
Klejnot regeneracji+ 494Szybkość Regeneracji Lv 2
Klejnot skradania+ 494Ukrycie Lv 2
Klejnot zastraszacza+ 494Zastraszacz Lv 2
Klejnot miaustrza+ 494Mobilizacja Koleżkotów Lv 2
Twardy klejnot skradania 494Ukrycie Lv 3
Twardy klejnot zastraszacza 494Zastraszacz Lv 3
Twardy klejnot miaustrza 494Mobilizacja Koleżkotów Lv 3
Klejnot celnego strzału+ 4124Moc Amunicji Specjalnej Lv 2
Klejnot ciężkiej artylerii+ 494Ciężka Artyleria Lv 2
Klejnot botaniki+ 494Botanik Lv 2
Klejnot geologii+ 494Geolog Lv 2
Klejnot przetrwania+ 494Mistrz Przetrwania Lv 2
Klejnot bagnołaza+ 494Mobilność Wodno-Polarna Lv 2
Klejnot okazu+ 494Entomolog Lv 2
Klejnot dźwięku+ 494Wirtuoz Rogu Lv 2
Twardy klejnot botaniki+ 4114Botanik Lv 4
Twardy klejnot geologii 4114Geolog Lv 3
Twardy klejnot przetrwania 4114Mistrz Przetrwania Lv 3
Twardy klejnot okazu 4114Entomolog Lv 3
Klejnot wytrwałości+ 494Długie Trwanie Lv 2
Klejnot obrony+ 494Wzmocnienie Obrony Lv 2
Twardy klejnot wytrwałości 4114Długie Trwanie Lv 3
Twardy klejnot obrony 4104Wzmocnienie Obrony Lv 3
Klejnot artylerii+ 494Artyleria Lv 2
Klejnot zatyczek+ 4124Zatyczki do Uszu Lv 2
Klejnot wiatroodporności+ 4124Wiatrochron Lv 2
Klejnot ataku+ 4124Wzmocnienie Ataku Lv 2
Klejnot eksperta+ 4124Krytyczne Oko Lv 2
Klejnot rękodzieła+ 4124Rękodzieło Lv 2
Klejnot przyspieszenia+ 4114Uśpiona Moc Lv 2
Klejnot prowokatora+ 4114Podżegacz Lv 2
Klejnot potencjału+ 4114Wyczyny Lv 2
Klejnot poruszenia+ 4114Uraza Lv 2
Klejnot sylwetki+ 4104Tężyzna Lv 2
Klejnot uniku+ 4114Czas na Unik Lv 2
Klejnot żelaznego muru+ 4104Garda Lv 2
Klejnot przyjaźni+ 4104Duży Zasięg Lv 2
Klejnot wyssania/sylwetki 4104Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot hartu/sylwetki 494Wzmocnienie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot kryzysu/sylwetki 494Ożywienie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot żelaznego muru/sylwetki 4104Garda Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot przyjaźni/sylwetki 4104Duży Zasięg Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot nasycenia/sylwetki 494Darmowy Posiłek Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejn. ciskacza kamieni/sylwetki 494Pojemność Procy Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot plagoodporności/sylwetki 4104Odporność na Plagę Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot lotu/sylwetki 4104Wzlot Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot sprintera/sylwetki 4104Maratończyk Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot orzeźwienia/sylwetki 4104Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot skoków/sylwetki 4104Wydłużenie Uniku Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot futerału/sylwetki 4104Szybkie Chowanie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot żarłoka/sylwetki 4104Szybkie Jedzenie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot ostrzenia/sylwetki 4104Szybkie Ostrzenie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot bombowy/sylwetki 4104Bombardier Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot grzybny/sylwetki 4104Grzybomanta Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot ślizgacza/sylwetki 494Wślizg Zgodności Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot strażnika/sylwetki 494Garda Ofensywna Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot wyssania/uniku 4104Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot hartu/uniku 494Wzmocnienie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot kryzysu/uniku 494Ożywienie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot żelaznego muru/uniku 4104Garda Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot przyjaźni/uniku 4104Duży Zasięg Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot nasycenia/uniku 494Darmowy Posiłek Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot ciskacza kamieni/uniku 494Pojemność Procy Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot plagoodporności/uniku 4104Odporność na Plagę Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot lotu/uniku 4104Wzlot Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot sprintera/uniku 4104Maratończyk Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot orzeźwienia/uniku 4104Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot skoków/uniku 4104Wydłużenie Uniku Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot futerału/uniku 4104Szybkie Chowanie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot żarłoka/uniku 4104Szybkie Jedzenie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot ostrzenia/uniku 4104Szybkie Ostrzenie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot bombowy/uniku 4104Bombardier Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot grzybny/uniku 4104Grzybomanta Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot ślizgacza/uniku 494Wślizg Zgodności Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot strażnika/uniku 494Garda Ofensywna Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot wyssania/ataku 4104Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot hartu/ataku 494Wzmocnienie Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot kryzysu/ataku 494Ożywienie Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot żelaznego muru/ataku 4104Garda Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot przyjaźni/ataku 4104Duży Zasięg Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot nasycenia/ataku 494Darmowy Posiłek Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot ciskacza kamieni/ataku 494Pojemność Procy Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot plagoodporności/ataku 4104Odporność na Plagę Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot lotu/ataku 4104Wzlot Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot sprintera/ataku 4104Maratończyk Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot orzeźwienia/ataku 4104Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot skoków/ataku 4104Wydłużenie Uniku Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot futerału/ataku 4104Szybkie Chowanie Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot żarłoka/ataku 4104Szybkie Jedzenie Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot ostrzenia/ataku 4104Szybkie Ostrzenie Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot bombowy/ataku 4104Bombardier Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot grzybny/ataku 4104Grzybomanta Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot ślizgacza/ataku 494Wślizg Zgodności Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot strażnika/ataku 494Garda Ofensywna Lv 1
Wzmocnienie Ataku Lv 1
Klejnot wyssania/eksperta 4104Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot hartu/eksperta 494Wzmocnienie Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot kryzysu/eksperta 494Ożywienie Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot żelaznego muru/eksperta 4104Garda Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot przyjaźni/eksperta 4104Duży Zasięg Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot nasycenia/eksperta 494Darmowy Posiłek Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejn. ciskacza kamieni/eksperta 494Pojemność Procy Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot plagoodporności/eksperta 4104Odporność na Plagę Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot lotu/eksperta 4104Wzlot Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot sprintera/eksperta 4104Maratończyk Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot orzeźwienia/eksperta 4104Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot skoków/eksperta 4104Wydłużenie Uniku Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot futerału/eksperta 4104Szybkie Chowanie Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot żarłoka/eksperta 4104Szybkie Jedzenie Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot ostrzenia/eksperta 4104Szybkie Ostrzenie Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot bombowy/eksperta 4104Bombardier Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot grzybny/eksperta 4104Grzybomanta Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot ślizgacza/eksperta 494Wślizg Zgodności Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot strażnika/eksperta 494Garda Ofensywna Lv 1
Krytyczne Oko Lv 1
Klejnot wyssania/wyładowania 4114Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot hartu/wyładowania 4104Wzmocnienie Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot kryzysu/wyładowania 4104Ożywienie Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klej. żelaznego muru/wyładowania 4114Garda Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot przyjaźni/wyładowania 4114Duży Zasięg Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot nasycenia/wyładowania 4104Darmowy Posiłek Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Kl. ciskacza kamieni/wyładowania 4104Pojemność Procy Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Kl. plagoodporności/wyładowania 4114Odporność na Plagę Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot lotu/wyładowania 4114Wzlot Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot sprintera/wyładowania 4114Maratończyk Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot orzeźwienia/wyładowania 4114Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot skoków/wyładowania 4114Wydłużenie Uniku Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot futerału/wyładowania 4114Szybkie Chowanie Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot żarłoka/wyładowania 4114Szybkie Jedzenie Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot ostrzenia/wyładowania 4114Szybkie Ostrzenie Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot bombowy/wyładowania 4114Bombardier Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot grzybny/wyładowania 4114Grzybomanta Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot ślizgacza/wyładowania 4104Wślizg Zgodności Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot strażnika/wyładowania 4104Garda Ofensywna Lv 1
Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Klejnot wyssania/rękodzieła 4114Kradzież Wytrzymałości Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot hartu/rękodzieła 4104Wzmocnienie Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot kryzysu/rękodzieła 4104Ożywienie Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejn. żelaznego muru/rękodzieła 4114Garda Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot przyjaźni/rękodzieła 4114Duży Zasięg Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot nasycenia/rękodzieła 4104Darmowy Posiłek Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Kl. ciskacza kamieni/rękodzieła 4104Pojemność Procy Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Kl. plagoodporności/rękodzieła 4114Odporność na Plagę Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot lotu/rękodzieła 4114Wzlot Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot sprintera/rękodzieła 4114Maratończyk Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot orzeźwienia/rękodzieła 4114Przypływ Wytrzymałości Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot skoków/rękodzieła 4114Wydłużenie Uniku Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot futerału/rękodzieła 4114Szybkie Chowanie Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot żarłoka/rękodzieła 4114Szybkie Jedzenie Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot ostrzenia/rękodzieła 4114Szybkie Ostrzenie Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot bombowy/rękodzieła 4114Bombardier Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot grzybny/rękodzieła 4114Grzybomanta Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot ślizgacza/rękodzieła 4104Wślizg Zgodności Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot strażnika/rękodzieła 4104Garda Ofensywna Lv 1
Rękodzieło Lv 1
Klejnot równowagi/ochrony 4104Odporność na Wstrząsy Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot ładujący/ochrony 4104Skupienie Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot wydłużacza/ochrony 4104Przedłużenie Mocy Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot niszczyciela/ochrony 4104Rozłamywacz Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot nokautu/ochrony 4104Powalacz Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot potencjału/ochrony 4104Wyczyny Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot wiatroodporności/ochrony 4104Wiatrochron Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot dobycia broni/ochrony 4104Dobycie Krytyczne Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot przyspieszenia/ochrony 4104Uśpiona Moc Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot prowokatora/ochrony 4104Podżegacz Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot perfekcji/ochrony 4104Szczyt Możliwości Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot poruszenia/ochrony 4104Uraza Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot mocy/ochrony 4104Maksymalna Moc Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot gotowości/ochrony 4104Kamienna Twarz Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot feniksa/ochrony 4114Zjednoczenie Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot zatyczek/ochrony 4114Zatyczki do Uszu Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot krytyczny/ochrony 4114Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot zmiękczający/ochrony 4114Wykorzystanie Słabości Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot rękodzieła/ochrony 4114Rękodzieło Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot wyładowania/ochrony 4104Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Boskie Błogosławieństwo Lv 1
Klejnot równowagi/medycyny 4104Odporność na Wstrząsy Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot ładujący/medycyny 4104Skupienie Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot wydłużacza/medycyny 4104Przedłużenie Mocy Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot niszczyciela/medycyny 4104Rozłamywacz Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot nokautu/medycyny 4104Powalacz Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot potencjału/medycyny 4104Wyczyny Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot wiatroodp./medycyny 4104Wiatrochron Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot dobycia broni/medycyny 4104Dobycie Krytyczne Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot przyspieszenia/medycyny 4104Uśpiona Moc Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot prowokatora/medycyny 4104Podżegacz Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot perfekcji/medycyny 4104Szczyt Możliwości Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot poruszenia/medycyny 4104Uraza Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot mocy/medycyny 4104Maksymalna Moc Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot gotowości/medycyny 4104Kamienna Twarz Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot feniksa/medycyny 4114Zjednoczenie Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot zatyczek/medycyny 4114Zatyczki do Uszu Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot krytyczny/medycyny 4114Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot zmiękczający/medycyny 4114Wykorzystanie Słabości Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot rękodzieła/medycyny 4114Rękodzieło Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot wyładowania/medycyny 4114Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Wzrost Regeneracji Lv 1
Klejnot równowagi/żywotności 4104Odporność na Wstrząsy Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot ładujący/żywotności 4104Skupienie Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot wydłużacza/żywotności 4104Przedłużenie Mocy Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot niszczyciela/żywotności 4104Rozłamywacz Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot nokautu/żywotności 4104Powalacz Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot potencjału/żywotności 4104Wyczyny Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot wiatroodp./żywotności 4104Wiatrochron Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot dobycia broni/żywotności 4104Dobycie Krytyczne Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot przyspiesz./żywotności 4104Uśpiona Moc Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot prowokatora/żywotności 4104Podżegacz Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot perfekcji/żywotności 4104Szczyt Możliwości Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot poruszenia/żywotności 4104Uraza Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot mocy/żywotności 4104Maksymalna Moc Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot gotowości/żywotności 4104Kamienna Twarz Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot feniksa/żywotności 4114Zjednoczenie Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot zatyczek/żywotności 4114Zatyczki do Uszu Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot krytyczny/żywotności 4114Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot zmiękczający/żywotności 4114Wykorzystanie Słabości Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot rękodzieła/żywotności 4114Rękodzieło Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot wyładowania/żywotności 4114Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Wzmocnienie Zdrowia Lv 1
Klejnot równowagi/konserwacji 4104Odporność na Wstrząsy Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot ładujący/konserwacji 4104Skupienie Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot wydłużacza/konserwacji 4104Przedłużenie Mocy Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot niszczyciela/konserwacji 4104Rozłamywacz Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot nokautu/konserwacji 4104Powalacz Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot potencjału/konserwacji 4104Wyczyny Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot wiatroodp./konserwacji 4104Wiatrochron Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot dobycia br./konserwacji 4104Dobycie Krytyczne Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot przyspiesz./konserwacji 4104Uśpiona Moc Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot prowokatora/konserwacji 4104Podżegacz Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot perfekcji/konserwacji 4104Szczyt Możliwości Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot poruszenia/konserwacji 4104Uraza Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot mocy/konserwacji 4104Maksymalna Moc Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot gotowości/konserwacji 4104Kamienna Twarz Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot feniksa/konserwacji 4114Zjednoczenie Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot zatyczek/konserwacji 4114Zatyczki do Uszu Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot krytyczny/konserwacji 4114Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot zmiękczający/konserwacji 4114Wykorzystanie Słabości Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot rękodzieła/konserwacji 4114Rękodzieło Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot wyładowania/konserwacji 4114Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Spec od Narzędzi Lv 1
Klejnot równowagi/sylwetki 4114Odporność na Wstrząsy Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot ładujący/sylwetki 4114Skupienie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot wydłużacza/sylwetki 4114Przedłużenie Mocy Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot niszczyciela/sylwetki 4114Rozłamywacz Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot nokautu/sylwetki 4114Powalacz Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot potencjału/sylwetki 4114Wyczyny Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot wiatroodp./sylwetki 4114Wiatrochron Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot dobycia broni/sylwetki 4114Dobycie Krytyczne Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot przyspieszenia/sylwetki 4114Uśpiona Moc Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot prowokatora/sylwetki 4114Podżegacz Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot perfekcji/sylwetki 4114Szczyt Możliwości Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot poruszenia/sylwetki 4114Uraza Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot mocy/sylwetki 4114Maksymalna Moc Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot gotowości/sylwetki 4114Kamienna Twarz Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot feniksa/sylwetki 4124Zjednoczenie Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot zatyczek/sylwetki 4124Zatyczki do Uszu Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot krytyczny/sylwetki 4124Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot zmiękczający/sylwetki 4124Wykorzystanie Słabości Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot rękodzieła/sylwetki 4124Rękodzieło Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot wyładowania/sylwetki 4124Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Tężyzna Lv 1
Klejnot równowagi/uniku 4114Odporność na Wstrząsy Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot ładujący/uniku 4114Skupienie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot wydłużacza/uniku 4114Przedłużenie Mocy Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot niszczyciela/uniku 4114Rozłamywacz Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot nokautu/uniku 4114Powalacz Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot potencjału/uniku 4114Wyczyny Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot wiatroodporności/uniku 4114Wiatrochron Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot dobycia broni/uniku 4114Dobycie Krytyczne Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot przyspieszenia/uniku 4114Uśpiona Moc Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot prowokatora/uniku 4114Podżegacz Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot perfekcji/uniku 4114Szczyt Możliwości Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot poruszenia/uniku 4114Uraza Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot mocy/uniku 4114Maksymalna Moc Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot gotowości/uniku 4114Kamienna Twarz Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot feniksa/uniku 4124Zjednoczenie Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot zatyczek/uniku 4124Zatyczki do Uszu Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot krytyczny/uniku 4124Wzmocnienie Krytyków Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot zmiękczający/uniku 4124Wykorzystanie Słabości Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot rękodzieła/uniku 4124Rękodzieło Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot wyładowania/uniku 4124Wolny żywioł/Amunicja Lv 1
Czas na Unik Lv 1
Klejnot ocieplenia 292Odporność na zimno Lv 1
Klejnot dywersji 3113Prowokator Lv 1
Klejnot akrobacji 3113Bezpieczne Lądowanie Lv 1
Klejnot młokosa 3113Wzmoc. pazura chwytnego Lv 1