Defense /10
IconNamedefensefirewaterthundericedragonslotsスキル
クシャナアンクγ72 ‐ 78 (92)02-34-2+2
【クシャナγ】衣装・頭0 ‐ 6 (20)00000
クシャナディールγ72 ‐ 78 (92)02-34-2氷属性攻撃強化+3 回避距離UP+1
【クシャナγ】衣装・胴0 ‐ 6 (20)00000
クシャナハトゥーγ72 ‐ 78 (92)02-34-2集中+2
【クシャナγ】衣装・腕0 ‐ 6 (20)00000
クシャナアンダγ72 ‐ 78 (92)02-34-2+2
【クシャナγ】衣装・腰0 ‐ 6 (20)00000
クシャナペイルγ72 ‐ 78 (92)02-34-2回避性能+2
【クシャナγ】衣装・脚0 ‐ 6 (20)00000
鋼龍の飛翔 /1
Levelスキル説明Parameters
3風圧完全無効
全ての風圧を無効化する。
1, 0, 0, 0
Armor Upgrade /16
LvMaterialdefense
172
収束の地
280 Pts, 3840z74
380 Pts, 5760z76
480 Pts, 7680z78
凍てつく国の白い騎士
冰の龍
導かれた者の歌
カスタム強化大龍脈石 x 1, 古龍骨 x 2, 30000z
580 Pts, 9600z80
6200 Pts, 11520z82
7200 Pts, 13440z84
8200 Pts, 15360z86
9200 Pts, 17280z88
10200 Pts, 19200z90
11200 Pts, 21120z92
言語
JA 日本語【クシャナγ】衣装
US EnglishKushala γ
FR FrançaisKushala Daora
ES EspañolKushala
DE DeutschKushala
IT ItalianoKushala
KR 한국어【크샤나γ】의상
TW 繁體中文【鋼龍γ】服裝
CN 簡体中文【钢龙伽马】服装
RU РусскийКушала
PL PolskiKushali
PO Português do BrasilKushala
AR العربيةكوشالا