Rarity 12 Rarity 11 Rarity 10 Rarity 9 Rarity 8 Rarity 7 Rarity 6 Rarity 5 Rarity 4 Rarity 3 Rarity 2 Rarity 1
الأسلحة /264
Nameattackelementaffinitydefenseslotswhetstone
مزمار القربة المعدني I336
    
     
مزمار القربة المعدني II378
     
     
مزمار القربة المعدني III420
     
     
مزمار القربة الكبير I462
     
     
مزمار القربة الكبير II546
     
     
مزمار القربة الكبير III588(paralysis210)
      
      
الصارخ I672(paralysis240)
      
      
الصارخ II756(paralysis270)
      
       
أخدود نيرغال840dragon120
قوة التنين[مرتفع]
      
      
مقدمة الخراب882dragon150
قوة التنين[مرتفع]
      
      
مزمار قربة غايدا الرعد I504thunder120
     
     
مزمار قربة غايدا الرعد II546thunder150
     
     
طبلة البرق I630thunder180
     
      
طبلة البرق II714thunder210
      
      
طبلة البرق III756thunder240
      
       
كولو دودا I420+15%
     
     
كولو دودا II504+15%
     
     
كولو دودا III588+15%
     
     
الطبلة الراقصة I630(sleep240)+25%
     
      
الطبلة الراقصة II672(sleep300)+25%
      
      
الطبلة الراقصة III714(sleep360)+25%
      
       
جرس الفتاة الأسطورية462fire150+15%
     
     
جرس الملكة630fire180+15%
      
      
الجرس المرجاني714fire210+25%
      
      
الجرس الملكي798fire240+25%
      
       
مزمار القربة المائي I420water120
     
     
مزمار القربة المائي II504water150
     
     
مزمار القربة المائي III546water180
     
     
طبلة طمطم المائية I588water210
     
      
طبلة طمطم المائية II672water240
      
      
طبلة طمطم المائية III756water270
      
       
مزمار القربة الجليدي I546ice240
     
     
مزمار القربة الجليدي II588ice300
      
      
قطاعي630ice330
      
      
ليغيا القطاعي672ice360
       
       
قرن العظام I420
    
    
قرن العظام II462
    
     
قرن العظام III504
     
     
قرن العظام الصلب I588
     
     
قرن العظام الصلب II630
     
     
قرن العظام الصلب III672(ice180)
     
      
قرن العظام الثقيل I714(ice210)10
      
      
قرن العظام الثقيل II798(ice240)10
      
      
قرن غاما I756blast120
      
      
قرن غاما II798blast150
      
       
قرن متوهج I546fire210-20%
     
     
قرن متوهج II630fire240-20%
     
     
بارون أنجا I672fire270-20%
     
      
بارون أنجا II798fire330-20%
     
      
بارون أنجا III882fire450-20%
      
      
القرن المتّقد I504poison240
     
     
القرن المتّقد II546poison300
     
     
القرن المتّقد III588poison360
     
     
قرن داتورا I630poison420
      
      
قرن داتورا II672poison480
      
      
قرن داتورا III714poison540
      
      
قرن لومو I546+10%
     
     
قرن لومو II588+10%
     
     
قرن بارون I630(water420)+10%
      
      
قرن بارون II672(water480)+10%
      
      
قرن بارون III714(water570)+10%
      
       
الطبلة ذابحة الرخ756blast180-10%
      
      
بازيلريد ذابح الرخ840blast210-10%
      
       
قرن سونيك I462paralysis120
     
     
قرن سونيك II504paralysis150
     
     
قرن سونيك III546paralysis180
     
     
الزجاج الملكي588paralysis240
      
      
الزجاج الملكي+630paralysis270
      
      
قرن الملكة فيسبويد672paralysis300
       
       
القرن الشائك I546sleep15015
     
     
القرن الشائك II588sleep18015
     
     
قرن بان I672sleep21020
      
      
قرن بان II756sleep24020
      
      
قرن بان III798sleep27020
      
      
قرن عظام التنين القديم I420dragon300
قوة التنين[منخفض]
     
     
قرن عظام التنين القديم II462dragon360
قوة التنين[منخفض]
     
     
قرن عظام التنين القديم III672dragon420
قوة التنين[منخفض]
      
       
قرن صوت الرعد504thunder390
     
     
قرن حزام الرعد I588thunder480
      
      
قرن حزام الرعد II672thunder540
      
      
قرن تنين الفولاذ الأسود I420dragon120
قوة التنين[منخفض]
    
      
قرن تنين الفولاذ الأسود II462dragon150
قوة التنين[منخفض]
     
      
قيثار تيوسترا756blast330
      
       
قيثار تيوسترا المتطورة798blast390
      
       
زينو ماناشينا714dragon180
قوة التنين[منخفض]
+15%
       
       
مهارة الشّيطان840dragon180
قوة التنين[مرتفع]
-30%
      
       
اختراق عميق924dragon240
قوة التنين[مرتفع]
-30%
      
       
مزمار الماء الذهبي630(water300)+10%20
      
       
مزمار التنين الذهبي672(dragon270)
قوة التنين[منخفض]
20
      
       
مزمار الشلل الذهبي588(paralysis210)20
      
      
مزمار فيسبويد الذهبي546paralysis150+30%20
      
      
مزمار كولو الذهبي588(sleep180)+35%20
      
       
مزمار بوكي الذهبي630poison27020
      
      
مزمار أنجا الذهبي714fire210-20%20
      
      
مزمار باولومو الذهبي630water210+10%20
      
       
مزمار ليغيانا الذهبي588ice18020
      
      
مزمار رادوبان الذهبي714sleep120+10%30
      
      
مزمار كيرين الذهبي504thunder27020
       
       
مزمار دودوغما الذهبي714blast90+10%20
      
       
ناي تاروث "فيسبويد"672paralysis300+30%20
      
      
ناي تاروث "كولو"714(sleep360)+35%20
      
       
ناي تاروث "بوكي"756poison54020
      
      
ناي تاروث "أنجا"840fire450-20%20
      
      
ناي تاروث "باولومو"714water420+10%20
      
       
ناي تاروث "ليغيانا"672ice36020
      
      
ناي تاروث "رادوبان"798sleep270+10%30
      
      
ناي تاروث "كيرين"630thunder54020
       
       
ناي تاروث "دودوغما"798blast150+10%20
      
       
ناي تاروث "الماء"714(water630)+10%20
       
       
ناي تاروث "التنين"756(dragon540)
قوة التنين[متوسط]
20
       
       
ناي تاروث "الشلل"840(paralysis420)20
      
      
زئير الإمبراطورة798blast150
       
       
زئير الإمبراطورة "لهيب"798blast180
وميض النجاة
+20%
       
       
زئير الإمبراطورة "تجدد"840blast150
التعافي السريع
       
       
زئير الإمبراطورة "تنافس"798blast240
شحذ حاد/طلقة إضافية
+10%
       
       
ناي تاروث "نوم"798(sleep420)20
       
       
ناي إمبراطور "الشلل"798paralysis300
الوضعية الحرجة
+10%
      
      
ناي إمبراطور "أنجا"798fire390
العناصر الحرجة
+5%
      
      
ناي إمبراطور "كيرين"672thunder510
العناصر الحرجة
+10%
       
       
ناي إمبراطور "دودوغما"798blast300
الوضعية الحرجة
+15%
      
       
ناي إمبراطور "ليغيانا"672ice510
العناصر الحرجة
+10%
       
       
ناي إمبراطور "الماء"714water450
العناصر الحرجة
+15%
       
       
ناي إمبراطور "التنين"756dragon420
قوة التنين[متوسط]
العناصر الحرجة
+10%
       
       
قرن حشد المدافع I546blast180
     
     
قرن حشد المدافع II714blast210
     
      
قرن حشد المدافع III798blast240
      
      
قرن حشد المدافع IV882blast270
      
      
قرن حشد المدافع V924blast300
       
       
البوق العنيف I924(paralysis300)
       
       
البوق العنيف II1008(paralysis330)
       
       
البوق العنيف III1092(paralysis360)
       
        
أوتار الغراب الثلاثة1092poison210+20%
       
        
أوتار الذئب الثلاثة1134poison240+25%
       
        
تخريب الضَرُوس1218dragon210
قوة التنين[مرتفع]
       
       
طبلة البرق IV882thunder270
      
       
هدير المحتل1008thunder300
       
       
هدير المحتل+1050thunder330
       
        
صوت رعد الطاغية1092thunder450
       
        
دريكسونغ بريمسترين1050dragon270
قوة التنين[متوسط]
        
        
قرن صيد جهنمي1134dragon360
قوة التنين[متوسط]
        
        
تغريد النصر I966(sleep390)+25%
       
       
تغريد النصر II1092(sleep420)+25%
       
       
قرن صيد مخطط1050(blast270)-20%
       
       
قرن صيد مخطط+1092(blast300)-20%
       
       
قرن تغريكس1176(blast330)-20%
       
       
الجرس الملكي+924fire270+25%
      
       
مزمار فاخر1008fire300+25%
       
       
الجرس الذهبي1134fire420+25%
       
        
طبلة طمطم المائية IV882water360
       
       
طبلة لاغونا I924water450
       
       
طبلة لاغونا II1008water540
       
        
تناغم خفي924(poison480)+10%
       
       
تناغم خفي+966(poison540)+15%
        
        
صرخة في الليل1008(poison600)+20%
        
        
ليغيا القطاعي+882ice390
       
       
قطاعي صرخة الصقيع924ice570
       
       
جليد ليليم1008ice600
       
        
قرن العظام الجنوني I966(ice270)35
      
       
قرن العظام الجنوني II1050(ice300)35
      
       
قرن العظام الجنوني III1176(ice330)35
      
       
حديث الثلج1092ice240
       
        
إيسفيل جهور1134ice270
       
        
إنشاد غاما I924blast210
       
       
إنشاد غاما II1008blast270
       
        
قرن الجحيم924fire240
       
       
قرن الجحيم+1008fire270
       
        
قرن غلافنيوس1092fire330
       
        
طنين أنجاناث I966fire480-20%
      
       
طنين أنجاناث II1134fire600-20%
      
       
قرن راعد I1008thunder270+10%
      
       
قرن راعد II1050thunder330+20%
      
       
سفيلد كبريتي1134(paralysis300)
      
       
أغنية الصرير1218(paralysis330)
      
        
المايسترو داتورا I840poison600
       
       
المايسترو داتورا II1008poison660
       
        
قرن ثلجي I966ice270+20%
       
       
قرن ثلجي II1050ice360+30%
       
       
دندنة لومو I1008(water630)+10%
       
       
دندنة لومو II1050(water690)+10%
       
        
نيكس بارون I924sleep390
       
       
نيكس بارون II1008sleep450
       
       
الطبلة حارقة الرخ1008blast240-10%
       
        
بازيل فالدي حارق الرخ1092blast300-10%
       
        
قرن الملكة فيسبويد+1008paralysis360
       
       
مزمار الملكة II1092paralysis420
       
        
خشخشة بان I924sleep30035
       
       
خشخشة بان II1050sleep33035
       
       
قرن براكيديوس I966blast300
       
       
قرن براكيديوس II1050blast510
       
       
قرن البرق1260blast270
        
        
قرن ختم التنين I882dragon570
قوة التنين[متوسط]
      
       
قرن ختم التنين II1008dragon720
قوة التنين[متوسط]
      
       
نعيم شديد1176(dragon510)
قوة التنين[مرتفع]
30
       
        
قرن نحيب الرعد الغريب1008thunder660
       
       
قرن هيدروس1134water450+10%
       
       
موسيقى تيوسترا1092blast420+10%
       
       
زينو ماناشينا+1176dragon240
قوة التنين[منخفض]
+15%
       
       
رثاء القدر1176dragon330
قوة التنين[مرتفع]
-30%
       
        
قرن صيد دايكو1218thunder90-15%
      
       
طبلة حرب العفريت السيد1176thunder300+15%
        
        
تناغم ألاتريون1050dragon630
قوة التنين[منخفض]
        
        
إنعاش ألاتريون1176dragon780
قوة التنين[منخفض]
        
        
إنشاد روح النار "لهيب"1050blast270
وميض النجاة
+20%
       
        
إنشاد روح النار "دمار"1134blast210
التعافي السريع
       
        
إنشاد روح النار "تنافس"1050blast330
شحذ حاد/طلقة إضافية
+10%
       
        
نحيب ملعون1176(sleep210)-30%
       
        
لدغة الغول1218(sleep270)-30%
       
        
شاعر قصر النقابة1050(water450)+10%30
       
        
قرن صيد دومساوندر1302thunder120-15%
      
       
قرن الصقيع1134ice540+15%
        
        
تهديد فاتاليس1302dragon90
قوة التنين[مرتفع]
-40%
        
        
آلة عويل تهديد فاتاليس1470dragon150
قوة التنين[مرتفع]
-20%
        
        
سيمفونية الأغنية الملكية1134(water540)+15%30
       
        
قرن جحيم صافي1134fire180+5%
       
       
قرن ماء صافي1134water180+5%
       
       
قرن جليد صافي1134ice180+5%
       
       
قرن صاعقة صافي1134thunder180+5%
       
       
قرن دريك صافي1134dragon180
قوة التنين[متوسط]
+5%
       
       
قرن سموم صافي1134poison300+5%
       
       
قرن رباط صافي1134paralysis180+5%
       
       
قرن حلم صافي1134sleep180+5%
       
       
قرن تحطيم صافي1134blast300+5%
       
       
قرن جحيم صافي1134fire180+5%
       
       
قرن ماء صافي1134water180+5%
       
       
قرن جليد صافي1134ice180+5%
       
       
قرن صاعقة صافي1134thunder180+5%
       
       
قرن دريك صافي1134dragon180
قوة التنين[متوسط]
+5%
       
       
قرن سموم صافي1134poison300+5%
       
       
قرن رباط صافي1134paralysis180+5%
       
       
قرن حلم صافي1134sleep180+5%
       
       
قرن تحطيم صافي1134blast300+5%
       
       
مزمار الماء الذهبي630(water300)
عصارة كولف تاروث
+10%40
       
       
مزمار التنين الذهبي672(dragon270)
قوة التنين[منخفض]
عصارة كولف تاروث
40
       
       
مزمار الشلل الذهبي588(paralysis210)
عصارة كولف تاروث
40
      
      
مزمار فيسبويد الذهبي546paralysis150
عصارة كولف تاروث
+30%40
      
      
مزمار كولو الذهبي588(sleep180)
عصارة كولف تاروث
+35%40
       
       
مزمار بوكي الذهبي630poison270
عصارة كولف تاروث
40
      
      
مزمار أنجا الذهبي714fire210
عصارة كولف تاروث
-20%40
      
      
مزمار باولومو الذهبي630water210
عصارة كولف تاروث
+10%40
       
       
مزمار ليغيانا الذهبي588ice180
عصارة كولف تاروث
40
      
      
مزمار رادوبان الذهبي714sleep120
عصارة كولف تاروث
+10%50
      
      
مزمار كيرين الذهبي504thunder270
عصارة كولف تاروث
40
       
       
مزمار دودوغما الذهبي714blast90
عصارة كولف تاروث
+10%40
       
       
ناي تاروث "فيسبويد"672paralysis300
عصارة كولف تاروث
+30%40
      
      
ناي تاروث "كولو"714(sleep360)
عصارة كولف تاروث
+35%40
       
       
ناي تاروث "بوكي"756poison540
عصارة كولف تاروث
40
      
      
ناي تاروث "أنجا"840fire450
عصارة كولف تاروث
-20%40
      
      
ناي تاروث "باولومو"714water420
عصارة كولف تاروث
+10%40
       
       
ناي تاروث "ليغيانا"672ice360
عصارة كولف تاروث
40
      
      
ناي تاروث "رادوبان"798sleep270
عصارة كولف تاروث
+10%50
      
      
ناي تاروث "كيرين"630thunder540
عصارة كولف تاروث
40
       
       
ناي تاروث "دودوغما"798blast150
عصارة كولف تاروث
+10%40
       
       
ناي تاروث "الماء"714(water630)
عصارة كولف تاروث
+10%40
       
       
ناي تاروث "التنين"756(dragon540)
قوة التنين[متوسط]
عصارة كولف تاروث
40
       
       
ناي تاروث "الشلل"840(paralysis420)
عصارة كولف تاروث
40
      
      
ناي تاروث "نوم"798(sleep420)
عصارة كولف تاروث
40
       
       
ناي إمبراطور "الشلل"798paralysis300
الوضعية الحرجة
+10%20
      
      
ناي إمبراطور "أنجا"798fire390
العناصر الحرجة
+5%20
      
      
ناي إمبراطور "كيرين"672thunder510
العناصر الحرجة
+10%20
       
       
ناي إمبراطور "دودوغما"798blast300
الوضعية الحرجة
+15%20
       
       
ناي إمبراطور "ليغيانا"672ice510
العناصر الحرجة
+10%20
       
       
ناي إمبراطور "الماء"714water450
العناصر الحرجة
+15%20
       
       
ناي إمبراطور "التنين"756dragon420
قوة التنين[متوسط]
العناصر الحرجة
+10%20
       
       
قرن العظام1092
       
        
012345678910111213
شجرة المعدن الخام
شجرة العظام
شجرة فيسبويد
شجرة كولو-يا-كو
شجرة بوكي-بوكي
شجرة أنجاناث
شجرة نيرغي
شجرة راثيان
شجرة باولومو
شجرة ليغيانا
شجرة رادوبان
شجرة كيرين
شجرة دودوغما
شجرة راثيان وردية
شجرة تيوسترا
شجرة زينوجيفا
شجرة بازيلغيس
شجرة عظام التنين
شجرة الفولاذ الأسود
شجرة عنصر المياه
شجرة عنصر الرعد
شجرة ديفيلجو
شجرة لوناسترا
شجرة لوناسترا/نيرغي
شجرة لوناسترا/زينوجيفا
شجرة المدافع
شجرة زينغر جهنمي
شجرة نارغاكوغا
شجرة غلافنيوس
شجرة فيلكانا
شجرة تغريكس
شجرة أنجاناث رعدي
شجرة لومو ظل الليل
شجرة براكيديوس
شجرة شارا إشفالدا
شجرة راجانغ
شجرة ألاتريون
شجرة إيان غاروغا
شجرة باريوث
شجرة غلافنيوس الحمضي
شجرة ناميال
شجرة تغريكس غاشم
شجرة قصر النقابة
شجرة راجانغ الغاضب
شجرة براكيديوس الحانق
شجرة باريوث أنياب الصقيع
شجرة فاتاليس