Złote Działo z Dodo

Ciężkie łukodziałko Kulve Taroth użyte z innymi częściami potwora w celach badawczych.

id99
rarity6
attackAtak240
defenseObrona20
OdchylenieŚrednie
Amunicja specjalnaSerce wiwerny
order_id112
weapon_typehbg
tree_enUnavailable
Wzmocnij wyposażenie3
Własne modyfikacje3
Własne modyfikacje Shell Table /20
NameLv1Lv2Lv3
Normalny1
Auto Auto Auto Auto Auto
Normal Normal Normal Fast Fast
5
Small Small Small Small Small
Normal Normal Normal Fast Fast
3
Medium Small Small Small Small
Semi-slow Normal Normal Normal Fast
Przebijająca4
Small Small Small Small Small
Semi-slow Normal Normal Normal Fast
3
Small Small Small Small Small
Semi-slow Normal Normal Normal Fast
-
Rozrzutowa1
Auto Auto Auto Auto Auto
Normal Normal Normal Fast Fast
3
Small Small Small Small Small
Normal Normal Normal Fast Fast
-
Kasetowa---
Wiwernia1
Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon
Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal
Przylepna---
Tnąca2
Medium Medium Small Small Small
Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal
Zapalna-
Wody-
Mrożąca-
Piorunów4
Medium Medium Small Small Small
Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal
Smocza-
Trucizna--
Paraliż--
Sen2
Medium Small Small Small Small
Semi-slow Normal Normal Normal Fast
-
Wyczerpująca--
Regenerująca--
Demona1
Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium
Slow Slow Semi-slow Normal Normal
Pancerz-
Uspokajająca3
Medium Medium Small Small Small
Semi-slow Normal Normal Fast Fast
Wzmocnij wyposażenie /5
TypeType
Silniejszy atak
Zwiększa siłę ataku.
Kumuluje się z innymi
ulepszeniami.
40,000zenny
Potokowiec wojownika: dystans x 1
Okruch potokowca x 3
Płytka Rathalosa x 2
Większa zgodność
Zwiększa zgodność. Kumuluje się
z innymi ulepszeniami.
40,000zenny
Potokowiec wojownika: dystans x 1
Okruch potokowca x 3
Płytka Odogarona x 2
Większa obrona
Zwiększa obronę i czasem zmniej-
sza otrzymywane obrażenia. Kumu-
luje się z innymi ulepszeniami.
40,000zenny
Potokowiec wojownika: dystans x 1
Okruch potokowca x 3
Klejnot wiwerny ptasiej x 1
Ulepszenie gniazda
Dodatkowe gniazdo. Kumuluje się
z innymi ulepszeniami, podnosząc
poziom gniazda.
40,000zenny
Potokowiec wojownika: dystans x 1
Okruch potokowca x 3
Płytka Legiany x 2
Regeneracja zdrowia
Celne ataki regenerują zdrowie.
Dodatkowe ulepszenia pozwalają
odzyskać więcej zdrowia.
40,000zenny
Potokowiec wojownika: dystans x 1
Okruch potokowca x 3
Płytka Anjanatha x 2
Unavailable /72
Nameattackelementaffinitydefenseslots
Złote Działo Wsparcia210Serce wiwerny+20%20
543 11 5 1
1086 3- - 1
--- 21 - 1
2-- 2- - 1
--- -4 - 3
Złote Działo Wybuchu210Wiwernostrzał20
965 -- - -
75- -- - 1
644 3- - -
332 -- - -
-11 -- - 3
Złote Działo Lodu225Wiwernostrzał20
764 -- - 2
65- 75 7 1
63- -- 7 -
43- 53 - -
1-- -- 3 3
Złote Działo z Jagrasa225Wiwernostrzał+10%20
54- 11 - -
5-- -- - -
1066 2- - 1
--- -- - 1
--- 1- - 3
Złote Działo z Pukei225Serce wiwerny20
543 11 5 -
108- 32 - 1
321 2- - -
2-- 2- - -
3-- -- - 3
Złote Działo z Kadachi210Serce wiwerny+25%20
109- -- - 4
975 -- - 1
9-- 43 - 2
-3- 4- 7 -
-2- -- 3 3
Złote Działo z Anja255Wiwernostrzał-10%20
1096 -- 7 4
97- 55 - 1
965 4- - 2
4-- -- - -
3-- -- - 3
Złote Działo z Tzitzi210Wiwernostrzał+10%20
76- 22 - -
6-- -- - 1
633 14 - -
4-- 53 - -
1-- -- - 3
Złote Działo z Radobaana225Serce wiwerny25
153 -- 4 2
432 -2 4 1
1-- -1 - -
2-- -1 - 1
11- -- 2 3
Złote Działo z Diablosa270Serce wiwerny-20%25
153 1- - -
--2 3- - 1
--3 2- - 1
--- -- - -
--- -- - 3
Złote Działo z Dodo240Serce wiwerny20
153 -- - 2
43- -- - 1
13- -- - 1
--- 2- 4 -
--- -- - 3
Złote Działo z Zoraha270Serce wiwerny-20%30
764 2- 7 2
--3 7- - 1
--3 1- - -
--- 5- 7 2
--- 76 3 3
Nawała Taroth „Jagras”270Wiwernostrzał+10%20
54- 11 - -
5-- -- - -
1066 2- - 1
--- -- - 1
--- 1- - 3
Nawała Taroth „Pukei”270Serce wiwerny20
543 11 5 -
108- 32 - 1
321 2- - -
2-- 2- - -
3-- -- - 3
Nawała Taroth „Kadachi”255Serce wiwerny+25%20
109- -- - 4
975 -- - 1
9-- 43 - 2
-3- 4- 7 -
-2- -- 3 3
Nawała Taroth „Anja”300Wiwernostrzał-10%20
1096 -- 7 4
97- 55 - 1
965 4- - 2
4-- -- - -
3-- -- - 3
Nawała Taroth „Tzitzi”255Wiwernostrzał+10%20
76- 22 - -
6-- -- - 1
633 14 - -
4-- 53 - -
1-- -- - 3
Nawała Taroth „Radobaan”270Serce wiwerny25
153 -- 4 2
432 -2 4 1
1-- -1 - -
2-- -1 - 1
11- -- 2 3
Nawała Taroth „Diablos”330Serce wiwerny-10%25
153 1- - -
--2 3- - 1
--3 2- - 1
--- -- - -
--- -- - 3
Nawała Taroth „Dodo”285Serce wiwerny20
153 -- - 2
43- -- - 1
13- -- - 1
--- 2- 4 -
--- -- - 3
Nawała Taroth „Zorah”315Serce wiwerny-10%30
764 2- 7 2
--3 7- - 1
--3 1- - -
--- 5- 7 2
--- 76 3 3
Nawała Taroth „Wsparcie”270Serce wiwerny+20%20
543 11 5 1
1086 3- - 1
--- 21 - 1
2-- 2- - 1
--- -4 - 3
Nawała Taroth „Wybuch”285Wiwernostrzał+10%20
965 -- - -
75- -- - 1
644 3- - -
332 -- - -
-11 -- - 3
Nawała Taroth „Lodowata Woda”285Wiwernostrzał20
764 -- - 2
65- 75 7 1
63- -- 7 -
43- 53 - -
1-- -- 3 3
Naw. Taroth „Przebicie”285Wiwernostrzał+10%20
10-8 -- - -
975 5- - 1
--- -3 - -
432 -- 7 -
--- -- 3 3
Nawała kjárra „Anja”300Wiwernostrzał
Żywioł Krytyczny
+10%
1096 -- 7 4
97- 55 - 1
965 4- - 2
4-- -- - -
3-- -- 3 3
Nawała kjárra „Diablos”330Serce wiwerny
Status Krytyczny
+10%
153 1- - -
--2 32 - 1
--3 21 - 1
-21 -- - -
--- -- 2 3
Nawała kjárra „Kadachi”285Serce wiwerny
Żywioł Krytyczny
+15%
109- -- - 4
975 -- - 1
9-- 43 - 2
-3- 4- 7 -
-2- -- 3 3
Nawała kjárra „Zorah”315Serce wiwerny
Status Krytyczny
+10%10
764 2- - 2
--3 75 - 1
--3 14 - -
--- 53 - 2
111 76 3 3
Nawała kjárra „Woda”285Serce wiwerny
Żywioł Krytyczny
+15%
543 11 - 1
1086 3- 7 1
--- 21 - 1
2-- 2- - 1
--- -4 2 3
Nawała kjárra „Lód”300Wiwernostrzał
Żywioł Krytyczny
+15%
764 -- - 2
65- 75 - 1
63- -- 7 -
43- 53 - -
1-- -- 3 3
Szybkie Działko Safi375Wiwernostrzał+5%
155 -1 - -
43- 32 - 1
13- -- - 1
--- 2- - -
11- 14 2 3
Działko Serii Safi375Serce wiwerny+5%
54- 11 - 1
-4- -- - 2
-43 2- - -
2-1 21 - -
1-- 1- 2 3
Wyborowe Działko Safi375Wiwernostrzał+5%
54- 11 - 1
--3 32 - 1
32- 21 - 1
-21 -- - 1
--2 -- 2 3
Palące Działko Safi375Wiwernostrzał+5%
764 22 5 2
65- -- - 1
63- 1- - -
4-- 53 5 2
--1 -- - 3
Działko Mrozu Safi375Serce wiwerny+5%
794 -- - 4
97- 55 5 -
96- -3 5 2
-3- -- - 3
-2- 16 - 3
Szybkie Działko Safi375Wiwernostrzał+5%
155 -1 - -
43- 32 - 1
13- -- - 1
--- 2- - -
11- 14 2 3
Działko Serii Safi375Serce wiwerny+5%
54- 11 - 1
-4- -- - 2
-43 2- - -
2-1 21 - -
1-- 1- 2 3
Wyborowe Działko Safi375Wiwernostrzał+5%
54- 11 - 1
--3 32 - 1
32- 21 - 1
-21 -- - 1
--2 -- 2 3
Palące Działko Safi375Wiwernostrzał+5%
764 22 5 2
65- -- - 1
63- 1- - -
4-- 53 5 2
--1 -- - 3
Działko Mrozu Safi375Serce wiwerny+5%
794 -- - 4
97- 55 5 -
96- -3 5 2
-3- -- - 3
-2- 16 - 3
Złote Działo Wsparcia210Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
+20%40
543 11 5 1
1086 3- - 1
--- 21 - 1
2-- 2- - 1
--- -4 - 3
Złote Działo Wybuchu210Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
40
965 -- - -
75- -- - 1
644 3- - -
332 -- - -
-11 -- - 3
Złote Działo Lodu225Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
40
764 -- - 2
65- 75 7 1
63- -- 7 -
43- 53 - -
1-- -- 3 3
Złote Działo z Jagrasa225Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
+10%40
54- 11 - -
5-- -- - -
1066 2- - 1
--- -- - 1
--- 1- - 3
Złote Działo z Pukei225Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
40
543 11 5 -
108- 32 - 1
321 2- - -
2-- 2- - -
3-- -- - 3
Złote Działo z Kadachi210Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
+25%40
109- -- - 4
975 -- - 1
9-- 43 - 2
-3- 4- 7 -
-2- -- 3 3
Złote Działo z Anja255Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
-10%40
1096 -- 7 4
97- 55 - 1
965 4- - 2
4-- -- - -
3-- -- - 3
Złote Działo z Tzitzi210Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
+10%40
76- 22 - -
6-- -- - 1
633 14 - -
4-- 53 - -
1-- -- - 3
Złote Działo z Radobaana225Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
45
153 -- 4 2
432 -2 4 1
1-- -1 - -
2-- -1 - 1
11- -- 2 3
Złote Działo z Diablosa270Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
-20%45
153 1- - -
--2 3- - 1
--3 2- - 1
--- -- - -
--- -- - 3
Złote Działo z Dodo240Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
40
153 -- - 2
43- -- - 1
13- -- - 1
--- 2- 4 -
--- -- - 3
Złote Działo z Zoraha270Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
-20%50
764 2- 7 2
--3 7- - 1
--3 1- - -
--- 5- 7 2
--- 76 3 3
Nawała Taroth „Jagras”270Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
+10%40
54- 11 - -
5-- -- - -
1066 2- - 1
--- -- - 1
--- 1- - 3
Nawała Taroth „Pukei”270Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
40
543 11 5 -
108- 32 - 1
321 2- - -
2-- 2- - -
3-- -- - 3
Nawała Taroth „Kadachi”255Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
+25%40
109- -- - 4
975 -- - 1
9-- 43 - 2
-3- 4- 7 -
-2- -- 3 3
Nawała Taroth „Anja”300Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
-10%40
1096 -- 7 4
97- 55 - 1
965 4- - 2
4-- -- - -
3-- -- - 3
Nawała Taroth „Tzitzi”255Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
+10%40
76- 22 - -
6-- -- - 1
633 14 - -
4-- 53 - -
1-- -- - 3
Nawała Taroth „Radobaan”270Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
45
153 -- 4 2
432 -2 4 1
1-- -1 - -
2-- -1 - 1
11- -- 2 3
Nawała Taroth „Diablos”330Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
-10%45
153 1- - -
--2 3- - 1
--3 2- - 1
--- -- - -
--- -- - 3
Nawała Taroth „Dodo”285Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
40
153 -- - 2
43- -- - 1
13- -- - 1
--- 2- 4 -
--- -- - 3
Nawała Taroth „Zorah”315Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
-10%50
764 2- 7 2
--3 7- - 1
--3 1- - -
--- 5- 7 2
--- 76 3 3
Nawała Taroth „Wsparcie”270Serce wiwerny
Esencja Kulve Taroth
+20%40
543 11 5 1
1086 3- - 1
--- 21 - 1
2-- 2- - 1
--- -4 - 3
Nawała Taroth „Wybuch”285Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
+10%40
965 -- - -
75- -- - 1
644 3- - -
332 -- - -
-11 -- - 3
Nawała Taroth „Lodowata Woda”285Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
40
764 -- - 2
65- 75 7 1
63- -- 7 -
43- 53 - -
1-- -- 3 3
Naw. Taroth „Przebicie”285Wiwernostrzał
Esencja Kulve Taroth
+10%40
10-8 -- - -
975 5- - 1
--- -3 - -
432 -- 7 -
--- -- 3 3
Nawała kjárra „Anja”300Wiwernostrzał
Żywioł Krytyczny
+10%20
1096 -- 7 4
97- 55 - 1
965 4- - 2
4-- -- - -
3-- -- 3 3
Nawała kjárra „Diablos”330Serce wiwerny
Status Krytyczny
+10%20
153 1- - -
--2 32 - 1
--3 21 - 1
-21 -- - -
--- -- 2 3
Nawała kjárra „Kadachi”285Serce wiwerny
Żywioł Krytyczny
+15%20
109- -- - 4
975 -- - 1
9-- 43 - 2
-3- 4- 7 -
-2- -- 3 3
Nawała kjárra „Zorah”315Serce wiwerny
Status Krytyczny
+10%30
764 2- - 2
--3 75 - 1
--3 14 - -
--- 53 - 2
111 76 3 3
Nawała kjárra „Woda”285Serce wiwerny
Żywioł Krytyczny
+15%20
543 11 - 1
1086 3- 7 1
--- 21 - 1
2-- 2- - 1
--- -4 2 3
Nawała kjárra „Lód”300Wiwernostrzał
Żywioł Krytyczny
+15%20
764 -- - 2
65- 75 - 1
63- -- 7 -
43- 53 - -
1-- -- 3 3
Język
JA 日本語金色の砲筒・岩賊
US EnglishCrusher Gold Cannon
FR FrançaisCanon d'or - Dodo
ES EspañolAsalto Áureo (Dodogama)
DE DeutschGoldkanone "Dodo"
IT ItalianoCannone oro Dodo
KR 한국어금빛 포통-암적
TW 繁體中文金色的砲筒‧岩賊
CN 簡体中文金色的炮筒·岩贼
RU РусскийЗол. пушка додогамы
PL PolskiZłote Działo z Dodo
PO Português do BrasilCanhão Ouro Dodo
AR العربيةمِدفع دودوغما الذهبي