F. żołędziowy szpadel+

Bardzo lubiana wśród koleżkotów broń startowa. Można jej używać jako łopatki podczas pracy w ogródku!

equip_id137
near60
far40
rarity10
unv13156
unV141
crafting_cost600
order_id173
armor_name_engLeather Set α+
Defense /2
Namedefensefirewaterthundericedragon
Fel. czapka skórzana+9820000
F. kamizela skórzana+9820000